Nước cốt dừa cấp đông


        

ĐÓNG GÓI: 

  - Túi PA: 5KG/túi.

  - Thùng carton: 4 túi = 20KG

  - Container: 1.350 thùng = 27.000KG trong container 40HC theo tiêu chuẩn xuất khẩu.

NĂNG LỰC SẢNG XUẤT - CUNG ỨNG: 1.000 - 1.500 tấn/năm

THỊ TRƯỜNG CHÍNH: Trung Quốc, Thái Lan ...

Tải Xuống CATALOGUE.pdf 

  - Màu trắng đục.

  - Độ đường (Bric): tối thiểu 12%

  - Độ béo: tối thiểu 28%

  - pH: thấp nhất 6

  - Nhiệt độ cấp đông: tối thiểu - 380C

  - Nhiệt độ bảo quản: tối thiểu - 180C      

Tải Xuống CATALOGUE.pdf 

-Chế biến sữa dừa, dầu tinh khiết, kem dừa...

-Chế biến thực phẩm, bánh kẹo.

-Ứng dụng khác.

 

Liên hệ

Chúng tôi giúp được gì cho bạn?