VĂN PHÒNG CHÍNH

* Phòng quản lý: - Phòng Tổng Giám đốc. - Phòng Phó Tổng Giám đốc. * Các phòng nghiệp vụ: - Phòng Kế hoạch - Thị trường. - Phòng Tổ chức - Hành chính. - Phòng Kế toán - Tài chính. - Phòng Kỹ thuật - Nghiên cứu phát triển. - Phòng Hóa nghiệm.

 

Khánh thành lò hoạt hóa sản xuất  than hoạt tính

 Khánh thành lò hoạt hóa sản xuất  than hoạt tính

Xúc tiến marketing tại Nhật Bản

Xúc tiến marketing tại Nhật Bản

Cổng Chính Công Ty
Cổng chính
Đường Nội Bộ
Đường Nội Bộ
                                                                         

Liên hệ

Chúng tôi giúp được gì cho bạn?