Than hoạt tính từ than gáo dừa


        

  - Cỡ hạt (thông dụng): 2.5x8 mesh, 4x8 mesh, 6x12mesh, 8x16 mesh, 8x30 mesh,10x28 mesh,12x30 mesh, 12x40 mesh, 20x70 mesh, 30x60 mesh và 8x16 mesh.

  - Đối với khai thác vàng: 6x12 mesh và 8x16 mesh

  - Bột: nhỏ hơn 60 mesh và 200 mesh

Than hoạt tính
Phòng hóa nghiệm

Tải Xuống CATALOGUE.pdf 

TỔNG QUAN VỀ THAN HOẠT TÍNH

Quality: Test method: JIS-K Japan and ASTM - USA

No.

Các chỉ số

Đặc điểm kỹ thuật

1

Chỉ số Iodine (mg/g) tối thiểu

500 - 1.200

2

Hấp phụ CTC (%)

20 - 65

3

Tro(%)

3 - 5

4

Độ ẩm (%) tối đa

5

5

Độ cứng (%) tối thiểu

97

6

Apparent Density(g/l)

450 - 800

7

pH

9 - 11

8

MB, Benzene, Acetone

 Theo yêu cầu khách hàng

Các ứng dụng chính:

- Lọc nước

- Lọc không khí

- Thu hồi vàng.

- Các ứng dụng khác.

active carbon for gold application

 

TRABACO'S activated carbon provides Dioxin treatment at Danang Airport - Viet Nam

Rotex High performance screeners

Liên hệ

Chúng tôi giúp được gì cho bạn?