Sứ Mệnh

Đưa các sản phẩm từ trái dừa Việt Nam có chất lượng và công nghệ cao với thương hiệu TRABACO thâm nhập, ổn định và phát triển thị phần trên trường quốc tế. Tạo nguồn thu ngoại tệ cho ngân sách, tạo công ăn việc làm cho bà con nông dân nhất là nâng nguồn thu nhập cho người dân trồng dừa. Một thương hiệu uy tín, chất lượng cao, phong cách quản lý hiện đại & chuyên nghiệp, luôn mang đến niềm tin và hiệu quả kinh doanh, phát triển bền vững cho tất cả khách hàng, cổ đông, đối tác chiến lược khi hợp tác với TRABACO.

Liên hệ

Chúng tôi giúp được gì cho bạn?