XÍ NGHIỆP RẠCH LỢP

* Lĩnh vực hoạt động: Chuyên sản xuất: Xơ dừa đóng kiện, Cơm dừa sấy khô, Nước cốt dừa cấp đông, Mùn dừa.
Nước cốt dừa cấp đông
Cơm dừa sấy khô
Xơ dừa
Bột sữa dừa

Cảnh nhìn từ trên
Nước cốt dừa cấp đông
Cơm dừa sấy khô
Cơm dừa

Liên hệ

Chúng tôi giúp được gì cho bạn?