NHÀ MÁY THAN HOẠT TÍNH

* Lĩnh vực hoạt động:
Than hoạt tính từ than...
Hộp khử mùi
Than hoạt tính từ than...

Phòng khống chế trung tâm
Phòng khống chế trung tâm
Sàng Rotex
Sàng Rotex
Lò hoạt hóa
Lò hoạt hóa
Hàng chờ xuất
Hàng chờ xuất
Xuất hàng container
Xe nâng xuất hàng
Xuất hàng Container
Xuất hàng Container

 

 

 

 

Liên hệ

Chúng tôi giúp được gì cho bạn?