XÍ NGHIỆP ĐỨC MỸ

* Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất xơ dừa đóng kiện
Xơ dừa

Tơ xơ dừa
Xuất hàng xơ dừa đóng kiện

Liên hệ

Chúng tôi giúp được gì cho bạn?