Videos
Giới thiệu
Thư ngỏ chào hàng sản phẩm mới
Giới thiệu chung
Quá trình phát triển
Mô hình tổ chức
Nhà máy xí nghiệp
Nhà máy liên hợp
Xí nghiệp Phú Vinh
Xí nghiệp Rạch Lợp
Xí nghiệp Đức Mỹ
Xí nghiệp Long Đức
Sản phẩm
Hệ thống phân phối
Trong Nước
Ngoài Nước
Lượt truy cập
173425
Liên kết website
TIN TỨC
Chứng chỉ công nhận Vilas 1268 của Phòng hóa nghiệm, Công ty Cổ Phần Trà Bắc
Chứng nhận danh hiệu Top 10 doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc điển hình sáng tạo năm 2020
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP TRÀ BẮC ĐÓN NHẬN GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2017
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trà Bắc trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Trà Bắc : 1. Thời gian tổ chức đại hội : lúc 7 giờ 30 ngày 18 tháng 5 năm 2018 (Thứ sáu) 2. Địa điểm : Văn phòng Công ty Cổ phần Trà Bắc (216, Bạch Đằn
CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM
ĐẠI HÔI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trà Bắc trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Địa hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ Phần Trà Bắc. 1. Thời gian tổ chức đại hội : 7 giờ 30 ngày 25 tháng 5 năm 2017. 2. Địa điểm : Văn phòng Công ty Cổ Phần Tr
CTY CP TRÀ BẮC ĐÓN NHẬN GIẢI BẠC CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2016
DOANH NHÂN VIỆT NAM TIÊU BIỂU 2016
1 2 3