Videos
Giới thiệu
Thư ngỏ chào hàng sản phẩm mới
Giới thiệu chung
Quá trình phát triển
Mô hình tổ chức
Nhà máy xí nghiệp
Nhà máy liên hợp
Xí nghiệp Phú Vinh
Xí nghiệp Rạch Lợp
Xí nghiệp Đức Mỹ
Xí nghiệp Long Đức
Sản phẩm
Hệ thống phân phối
Trong Nước
Ngoài Nước
Lượt truy cập
132220
Liên kết website
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Tài liệu Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2016

 

Qúy cổ đông vui lòng bấm vào đây để xem thư mời đại hội Cổ Đông thường niên 2016

Dưới đây là tài liệu đại hội:

( Bấm vào liên kết để xem file đính kèm )

   - Chương trình đại hội

   - Báo cáo thường niên 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016

   - Báo cáo nhiệm kỳ 2011-2015, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2020

   - Báo cáo nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Ban Kiểm Soát

   - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015

   - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

   - Tờ trình thù lao, thưởng hoàn thành lợi nhuận

   - Điều lệ Công ty cổ phần Trà Bắc

   - Quy chế bầu cử

CÁC TIN KHÁC:
Tài liệu Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 5/5/2016 10:22:47 PM
Tài liệu Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2013 5/14/2013 10:11:28 AM
Thông Báo Rút khỏi Danh sách Công ty Đại chúng 6/27/2011 3:37:02 PM
1