Videos
Giới thiệu
Thư ngỏ chào hàng sản phẩm mới
Giới thiệu chung
Quá trình phát triển
Mô hình tổ chức
Nhà máy xí nghiệp
Nhà máy liên hợp
Xí nghiệp Phú Vinh
Xí nghiệp Rạch Lợp
Xí nghiệp Đức Mỹ
Xí nghiệp Long Đức
Sản phẩm
Hệ thống phân phối
Trong Nước
Ngoài Nước
Lượt truy cập
156914
Liên kết website
TIN TỨC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1- Thư mời đại hội

2- Chương trình đại hội

3- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019

4- Báo cáo của Ban kiểm soát

5- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018

6- Tờ trình thù lao của HĐQT & Ban kiểm soát

7- Tờ trình thế chấp tài sản

8- Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc

9- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

10- Quy chế tổ chức đại hội cổ đông

CÁC TIN KHÁC:
Chứng chỉ công nhận Vilas 1268 của Phòng hóa nghiệm, Công ty Cổ Phần Trà Bắc 5/5/2021 9:13:16 AM
Chứng nhận danh hiệu Top 10 doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc điển hình sáng tạo năm 2020 10/15/2020 3:05:41 PM
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh 4/22/2020 8:42:56 AM
CÔNG TY CP TRÀ BẮC ĐÓN NHẬN GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2017 5/15/2019 3:08:23 PM
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 5/3/2018 1:43:51 PM
CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM 6/14/2017 2:11:18 PM
ĐẠI HÔI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 5/13/2017 9:15:57 AM
CTY CP TRÀ BẮC ĐÓN NHẬN GIẢI BẠC CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2016 4/13/2017 3:34:53 PM
DOANH NHÂN VIỆT NAM TIÊU BIỂU 2016 4/13/2017 9:32:29 AM
Công ty Cổ phần Trà Bắc được cấp giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện ATTP 9/16/2016 9:51:04 AM
1 2 3