Videos
Giới thiệu
Thư ngỏ chào hàng sản phẩm mới
Giới thiệu chung
Quá trình phát triển
Mô hình tổ chức
Nhà máy xí nghiệp
Nhà máy liên hợp
Xí nghiệp Phú Vinh
Xí nghiệp Rạch Lợp
Xí nghiệp Đức Mỹ
Xí nghiệp Long Đức
Sản phẩm
Hệ thống phân phối
Trong Nước
Ngoài Nước
Lượt truy cập
156900
Liên kết website
TIN TỨC
CÔNG TY CP TRÀ BẮC ĐÓN NHẬN GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2017

Ngày 22/4/2017, ông Hồ Quang Khải - Phó tổng giám đốc Công ty CP Trà Bắc đại diện nhận Giải vàng Chất lượng Quốc gia 2017 trong lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tại Hội trường Bộ quốc phòng.

GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2017

CÁC TIN KHÁC:
Chứng chỉ công nhận Vilas 1268 của Phòng hóa nghiệm, Công ty Cổ Phần Trà Bắc 5/5/2021 9:13:16 AM
Chứng nhận danh hiệu Top 10 doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc điển hình sáng tạo năm 2020 10/15/2020 3:05:41 PM
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh 4/22/2020 8:42:56 AM
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 5/16/2019 8:22:03 AM
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 5/3/2018 1:43:51 PM
CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM 6/14/2017 2:11:18 PM
ĐẠI HÔI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 5/13/2017 9:15:57 AM
CTY CP TRÀ BẮC ĐÓN NHẬN GIẢI BẠC CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2016 4/13/2017 3:34:53 PM
DOANH NHÂN VIỆT NAM TIÊU BIỂU 2016 4/13/2017 9:32:29 AM
Công ty Cổ phần Trà Bắc được cấp giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện ATTP 9/16/2016 9:51:04 AM
1 2 3