Videos
Giới thiệu
Thư ngỏ chào hàng sản phẩm mới
Giới thiệu chung
Quá trình phát triển
Mô hình tổ chức
Nhà máy xí nghiệp
Nhà máy liên hợp
Xí nghiệp Phú Vinh
Xí nghiệp Rạch Lợp
Xí nghiệp Đức Mỹ
Xí nghiệp Long Đức
Sản phẩm
Hệ thống phân phối
Trong Nước
Ngoài Nước
Lượt truy cập
156870
Liên kết website
TIN TỨC
ĐẠI HÔI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(Ngày 25  tháng 5 năm 2017)

Stt

Nội dung

Người thực hiện

I

NGHI THỨC

 

1

- Đăng ký cổ đông tham dự đại hội

- Tiếp đón khách mời

Ban Tổ chức

2

Chào cờ , tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu,

Hồ Quang Khải

3

Giới thiệu đoàn chủ tịch, ban thư ký

Hồ Quang Khải

4

Thông qua Quy chế tổ chức đại hội

Hồ Quang Khải

II

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

 

4

Báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội

Ban Thư ký

6

Phát biểu khai mạc đại hội

Huỳnh Khắc Nhu

7

Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Hồ Quang Khải

8

Báo cáo năm 2016 và phương hướng 2017 của Ban Kiểm soát

Đặng Anh Tuấn

9

- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 2016

- Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS  2017 và thưởng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

-Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính độc lập năm 2017 và nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty

Hồ Quang Khải

10

- Cổ đông thảo luận, tham luận, phát biểu ý kiến

Cổ đông

11

- Tiến hành biểu quyết các chỉ tiêu

- Ban thư ký báo cáo kết quả biểu quyết

Ban Thư ký

12

- Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS

- Thông qua quy chế bầu cử

- Bầu Ban bầu cử, Ban Giám sát

- Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS

- Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử và  công bố kết quả bầu cử

Hồ Quang Khải, Ban bầu cử và cổ đông

13

- Nghỉ giải lao

 

14

-Phát biểu của đại biểu

- Đại diện chủ tọa đoàn phát biểu tiếp thu ý kiến đóng góp

Đại biểu và Chủ tọa đoàn

15

Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ

Ban Thư ký

16

 Thông qua Nghị quyết Đại hội

Ban Thư ký

III

BẾ MẠC

 

17

Phát biểu bế mạc

Huỳnh Khắc Nhu

18

Chào cờ bế mạc

Hồ Quang Khải

Tài liệu đính kèm.

1. Thư mời

2. Báo cáo năm 2016

3. Phân phối lợi nhuận 2016

4. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2017.

5. Lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2017

Mọi chi tiết xin liên hệ Ông Hồ Quang Khải - MB : 0918.439.169

CÁC TIN KHÁC:
Chứng chỉ công nhận Vilas 1268 của Phòng hóa nghiệm, Công ty Cổ Phần Trà Bắc 5/5/2021 9:13:16 AM
Chứng nhận danh hiệu Top 10 doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc điển hình sáng tạo năm 2020 10/15/2020 3:05:41 PM
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh 4/22/2020 8:42:56 AM
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 5/16/2019 8:22:03 AM
CÔNG TY CP TRÀ BẮC ĐÓN NHẬN GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2017 5/15/2019 3:08:23 PM
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 5/3/2018 1:43:51 PM
CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM 6/14/2017 2:11:18 PM
CTY CP TRÀ BẮC ĐÓN NHẬN GIẢI BẠC CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2016 4/13/2017 3:34:53 PM
DOANH NHÂN VIỆT NAM TIÊU BIỂU 2016 4/13/2017 9:32:29 AM
Công ty Cổ phần Trà Bắc được cấp giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện ATTP 9/16/2016 9:51:04 AM
1 2 3