Videos
Giới thiệu
Thư ngỏ chào hàng sản phẩm mới
Giới thiệu chung
Quá trình phát triển
Mô hình tổ chức
Nhà máy xí nghiệp
Nhà máy liên hợp
Xí nghiệp Phú Vinh
Xí nghiệp Rạch Lợp
Xí nghiệp Đức Mỹ
Xí nghiệp Long Đức
Sản phẩm
Hệ thống phân phối
Trong Nước
Ngoài Nước
Lượt truy cập
132220
Liên kết website
TIN TỨC
Công ty Cổ phần Trà Bắc được cấp giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện ATTP

Ngày 23/07/2016, Công ty Cổ phần Trà Bắc vinh dự được Cục An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế cấp giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm để sản xuất, kinh doanh mặt hàng Than hoạt tính dùng làm chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.

 

Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

CÁC TIN KHÁC:
Chứng nhận danh hiệu Top 10 doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc điển hình sáng tạo năm 2020 10/15/2020 3:05:41 PM
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh 4/22/2020 8:42:56 AM
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 5/16/2019 8:22:03 AM
CÔNG TY CP TRÀ BẮC ĐÓN NHẬN GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2017 5/15/2019 3:08:23 PM
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 5/3/2018 1:43:51 PM
CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM 6/14/2017 2:11:18 PM
ĐẠI HÔI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 5/13/2017 9:15:57 AM
CTY CP TRÀ BẮC ĐÓN NHẬN GIẢI BẠC CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2016 4/13/2017 3:34:53 PM
DOANH NHÂN VIỆT NAM TIÊU BIỂU 2016 4/13/2017 9:32:29 AM
TRABACO được cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học công nghệ 9/16/2016 9:42:22 AM
1 2