Videos
Giới thiệu
Thư ngỏ chào hàng sản phẩm mới
Giới thiệu chung
Quá trình phát triển
Mô hình tổ chức
Nhà máy xí nghiệp
Nhà máy than hoạt tính
Xí nghiệp Phú Vinh
Xí nghiệp Rạch Lợp
Xí nghiệp Đức Mỹ
Xí nghiệp Long Đức
Sản phẩm
Hệ thống phân phối
Trong Nước
Ngoài Nước
Lượt truy cập
109760
Liên kết website
TIN TỨC
Công ty Cổ phần Trà Bắc (TRABACO) được nhận giấy chứng nhận HALAL

 *Từ ngày 26/09/2011 sản phẩm Cơm dừa sấy khô của Công ty Cổ phần Trà Bắc (TRABACO) được nhận giấy chứng nhận HALAL (kích vào đây để xem)

CÁC TIN KHÁC:
CÔNG TY CP TRÀ BẮC ĐÓN NHẬN GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2017 5/30/2018 4:55:55 PM
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 5/3/2018 1:43:51 PM
CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM 6/14/2017 2:11:18 PM
ĐẠI HÔI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 5/13/2017 9:15:57 AM
CTY CP TRÀ BẮC ĐÓN NHẬN GIẢI BẠC CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2016 4/13/2017 3:34:53 PM
DOANH NHÂN VIỆT NAM TIÊU BIỂU 2016 4/13/2017 9:32:29 AM
Công ty Cổ phần Trà Bắc được cấp giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện ATTP 9/16/2016 9:51:04 AM
TRABACO được cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học công nghệ 9/16/2016 9:42:22 AM
Công ty Cổ phần Trà Bắc đón nhận “Thương hiệu Vàng Công nghiệp Việt Nam” lần thứ II, năm 2015 3/3/2016 3:23:04 PM
Thư ngỏ chào hàng các sản phẩm mới của Trà Bắc (TRABACO) 9/13/2012 8:10:47 AM
1 2