Videos
Giới thiệu
Thư ngỏ chào hàng sản phẩm mới
Giới thiệu chung
Quá trình phát triển
Mô hình tổ chức
Nhà máy xí nghiệp
Nhà máy liên hợp
Xí nghiệp Phú Vinh
Xí nghiệp Rạch Lợp
Xí nghiệp Đức Mỹ
Xí nghiệp Long Đức
Sản phẩm
Hệ thống phân phối
Trong Nước
Ngoài Nước
Lượt truy cập
173426
Liên kết website
XÍ NGHIỆP ĐỨC MỸ

        * Thông tin liên hệ:   Địa chỉ: Ấp Mỹ Hiệp, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
                                         Điện thoại: (0294) 3589002   / Fax: (0294) 3589094
            Giám đốc Xí nghiệp :  Ông NGUYỄN HOÀNG THANH
        * Lĩnh vực hoạt động:   Sản xuất Xơ dừa đóng kiện