Videos
Giới thiệu
Thư ngỏ chào hàng sản phẩm mới
Giới thiệu chung
Quá trình phát triển
Mô hình tổ chức
Nhà máy xí nghiệp
Nhà máy than hoạt tính
Xí nghiệp Phú Vinh
Xí nghiệp Rạch Lợp
Xí nghiệp Đức Mỹ
Xí nghiệp Long Đức
Sản phẩm
Hệ thống phân phối
Trong Nước
Ngoài Nước
Lượt truy cập
109773
Liên kết website
XÍ NGHIỆP RẠCH LỢP

   * Thông tin liên hệ: 
                  
    Địa chỉ: Ấp Chợ, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.
                     
Điện thoại: (074) 3636054  /  Fax: (074) 3636054     
              
Giám đốc Xí nghiệp: Ông NGUYỄN MINH TIẾN
   *
Lĩnh vực hoạt động: Chuyên sản xuất: Xơ dừa đóng kiện, Cơm dừa sấy khô, Mùn dừa.