Videos
Giới thiệu
Thư ngỏ chào hàng sản phẩm mới
Giới thiệu chung
Quá trình phát triển
Mô hình tổ chức
Nhà máy xí nghiệp
Nhà máy than hoạt tính
Xí nghiệp Phú Vinh
Xí nghiệp Rạch Lợp
Xí nghiệp Đức Mỹ
Xí nghiệp Long Đức
Sản phẩm
Hệ thống phân phối
Trong Nước
Ngoài Nước
Lượt truy cập
120349
Liên kết website
XÍ NGHIỆP PHÚ VINH

 *Thông tin liên hệ:
            
Địa chỉ: Khóm 5-6, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

            Điện thoại: (074) 3882035    Fax: (074) 3883483
            Giám đốc Xí nghiệp : Ông LÊ THÀNH LẬP
 * Lĩnh vực hoạt động: Chuyên sản xuất Thảm xơ dừa